วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การอบรมสัมนา

ครูเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพท.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาพร จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 26-27 มิถุนายน 2551

ไม่มีความคิดเห็น: