วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และ แนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

1. 1 ก.ค. 2551 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด จัดพิธีเดินสวนสนาม ลูกเสือ
2. ปลายเดือน สิงหาคม 2551 การแข่งขันกีฬา / กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายหนองตากยา

การอบรมสัมนา

ครูเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ครู ชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพท.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนจุฬาพร จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 26-27 มิถุนายน 2551